U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Antisociale problematiek

Met dit onderzoek willen wij in beeld brengen in welke mate hulpverleners zich in staat voelen om personen met een antisociale problematiek te begeleiden en te behandelen en hoe zij deze doelgroep ervaren. We gebruiken de term antisociale problematiek als koepelterm. Mogelijke concrete voorbeelden zijn (ernstige) agressie, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, antisociale persoonlijkheidsstoornis, psychopathie, stelen, oplichten, enz. …. Wij verzoeken u vriendelijk om dit pakketje vragenlijsten in te vullen. Dit zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld omdat dit mede duidelijk maakt wat er nodig is om met deze doelgroep te kunnen werken. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Door deelname geeft u de toestemming aan de onderzoeker om uw resultaten op anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren. Dit onderzoek wordt verricht binnen een samenwerkingsverband van o.a. Tilburg University, de Vrije Universiteit Brussel, K.U. Leuven, GGz WNB, GGz Breburg, Scelta, De Kijvelanden. Voor vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Prof. S. Decoene (V.U.Brussel) of Prof. Dr. I. Jeandarme (K.U. Leuven).
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.