U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Een Functional Measurement benadering van deontologische dilemma’s

 

Beste deelnemer,

 

Hierna wordt telkens beschreven hoe een bepaalde therapeut omgaat met een persoon die hulp komt zoeken. Elke beschrijving bestaat uit een deel dat steeds hetzelfde blijft en een deel dat verandert (in rode tekst) over het gedrag van de therapeut. Uw taak is om telkens op een 10 puntenschalen het gedrag van de therapeut te beoordelen wat betreft 1) ethisch 2) professioneel en 3) wettelijk handelen.

 

Beoordeel elke beschrijving door op een schuifbalk gaande van 0=helemaal niet tot 10=helemaal uw antwoord aan te geven. Beantwoord de vragen telkens zoals u DENKT dat het goed is, ook als u iets niet zeker weet. Het is belangrijk dat u elke beschrijving als één geheel bekijkt en dat u uw antwoorden enkel baseert op de informatie die op dat ogenblik wordt gegeven. Het is niet de bedoeling alle roodgedrukte elementen apart te beoordelen.

 

Er volgen nu eerst 2 oefenverhalen, daarna gaat het effectieve onderzoek van start. Mensen die al deelnamen aan dit onderzoek hadden ongeveer 20 minuten nodig om alle situaties te beoordelen. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt.

 

 

Alvast bedankt voor uw deelname!

Kaat Moens