U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Inlichtingenfiche

Inlichtingenfiche voor het onderzoek naar etiquette bij het publiek opladen van elektrische voertuigen.
Beste respondent, Alvast bedankt om mee te doen aan ons onderzoek. Het invullen van de vragenlijst zal maximum 5minuten in beslag nemen. Met deze vragenlijst wensen wij basisinformatie omtrent onze respondenten te verzamelen. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van onze bachelorproef en zullen in geen enkel geval gedeeld worden met externe partijen.
Er zijn 17 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.