U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst 1 Leraar - Serious Gaming

Vragenlijst (1) - Leraar: In het kader van de masterproef voor de Master in de Onderwijskunde van Sophie Geuten.
Welkom en bedankt om deel te nemen aan deze vragenlijst in het kader van mijn masterproef. Deze enquête neemt 10 à 15 minuten in beslag en bevraagt uw ervaring en vooringenomenheden omtrent gaming. Bedankt en hopelijk ook veel plezier in deze ontdekkingstocht betreffende gaming in het onderwijs!
Er zijn 22 vragen in deze enquête.