U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

ENQUÊTE PROFESSIONELE ONTWIKKELING LERARENOPLEIDERS

Beste collega,
In opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft VELOV het initiatief genomen onderzoek te doen naar het verder professionaliseren van lerarenopleiders. VELOV, de expertisenetwerken, het regionaal platform en diverse opleidingsinstituten bieden reeds geruime tijd vormingsactiviteiten aan die een verdere professionele ontwikkeling van lerarenopleiders beogen. Uiteraard is het de bedoeling dat deze initiatieven aansluiten bij de vragen en behoeften van de beroepsgroep lerarenopleiders en dat ze onderling goed op elkaar afgestemd zijn. Daarom stelden wij een enquête op die peilt naar de professionalisering die u de afgelopen twee jaar heeft doorlopen en die u de komende twee jaar wenst aan te vatten. We zouden het zeer op prijs stellen als u deze enquête voor 15 juli 2014 invult. Het kost u circa 15 minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, Inge Placklé, Wouter Cools (onderzoeksmedewerkers, VELOV) en Wil Meeus (projectleider, VELOV) Voor verdere informatie met betrekking tot deze enquête kunt u terecht bij woutercools2@gmail.com of Inge.Plackle@pxl.be